Lyst å spill volleyball?

Vi tar for øyeblikket ikke inn flere nye medlemmer. 

Det vil bli nye muligheter høsten 2024. Senior vil ha opptak i august og junior vil fylles hvis det er ledig kapasitet.

Send mail til styret@blussuvoll.no om du ønsker mer informasjon, eller ønsker å bli satt på venteliste