• Når dere har fått tildelt plass i klubben, vil dere bli lagt til i riktig gruppe i Spond og informasjon vil bli sendt direkte til NIF. Dersom du har bruker fra før, bruk denne, om ikke, opprett bruker. Det er viktig at dere melder inn samme informasjon som dere har registret i Min Idrett, hvis ikke vil vi få feil. Hvis dette skjer, sjekk informasjon som ligger i Spond og eventuelt be oss korrigere eller korriger selv i Min Idrett. https://www.minidrett.no.
  • Dersom du tidligere har spilt volleyball for annen klubb, bruk denne prosedyren for å melde overgang: https://volleyball.no/overganger
  • Overgangsgebyret (til NVBF) er på 800 kroner for seniorer, gratis for juniorer (også for juniorer som spiller senior). Dersom du ikke har spilt i klubb det siste året er overgangen gratis.