Hallvakt

Vi har hallvakter i Rosenborghallen ca en helg per måneden i løpet av sesongen.
Seniorspillere har 6 timer dugnad pr sesong, juniorspillere 3 timer. Juniorer tilknyttet seniorlag har 6 timer.
For utøvere under 18 år, må foresatt stille.

Sponsor

Vi gjør det vi kan for å holde utgiftene lavest mulig. For å få dette til er vi avhengig av å få inn
ekstra med inntekter. Dersom du har forslag til sponsorer, har kontakter eller forslag om hvor
vi bør søke støtte. Gi oss beskjed!

Salgsdugnader

I løpet av sesongen vil vi prøve å få til 1-2 salgsdugnader som er felles for hele klubben. Vi håper dere vil være med og spre info om dette, da dette gir oss svært gode inntekter. Det er ikke krav om noe minimum salg.

I tillegg kan det forekomme at enkelte lag eller en spesifikk gruppe kjører dugnad til inntekt for NM eller cuper.

Andre dugnader

Vi tar gjerne i mot tips til arrangementer eller andre dugnader som kan være en god inntektskilde for klubben.
styret@blussuvoll.no