Hallvakt

Vi har ansvar for Blussuvollhallen og Rosenborghallen en del helger i året, dette gir oss
viktige inntekter. Seniorspillere har pliktig 6 timer hallvakt pr sesong, juniorspillere 3 timer. Juniorer tilknyttet seniorlag har 6 timer.
For utøvere under 18 år, må foresatt stille opp på dette.

Sponsor

Vi gjør det vi kan for å holde utgiftene lavest mulig. For å få dette til er vi avhengig av å få inn
ekstra med inntekter. Dersom du har forslag til sponsorer, har kontakter eller forslag om hvor
vi bør søke støtte. Gi oss beskjed!

Salgsdugnader

På høsten vil vi prøve oss på to salgsdugnader. En i september og en i november. Vi håper dere vil være med og spre info om dette, da dette gir oss svært
gode inntekter. Det er ikke krav om noe minimum salg.