Alle treninger/kamper blir lagt ut som arrangement på Spond, og vi ønsker at dere er flinke til
å svare innen fristene som er satt. Det gjør det enklere for trenerne å planlegge treningene.
Vi ønsker at dere sjekker spond jevnlig/har på varsler slik at dere får med dere infoen vi
sender ut. ALLE utøvere under 18 år SKAL ha minst en foresatt med telefonnummer
tilknyttet spondkontoen sin.